Откази на жалби

Какво можете да направите при отказ?

Макар да подлежат на стриктни изисквания по отношение на срока, повечето решения за отказ на виза, взети в Австралия и в чужбина подлежат на преразглеждане.

Ако сте получили отказ на Вашата молба за виза от Демпартамента по Имиграция и Гражданство и вие или вашия спонсор сте в Австралия по време на получаване на отказа, вие може да имате право на преразглеждане от съответния Трибунал. Съответният Трибунал може да разгледа валидността на взетото от Демпартамента по Имиграция и Гражданство решение.

Има три Трибунала във Австралия, които се занмиват с тези жалби :
Трибунал за бежанците (RRT)
Трибунал по Миграцията (MRT)
Административен Апелативен Трибунал (AAT)

В зависимосто от вида на визата, която е била отказана и причините за отказа, вашата молба може да бъде разгледана от един от тези три Трибунала.
Трибуналът по Миграцията ще се занимава с вашата жалба , ако сте кандидатствали за кой да е тип Виза за миграция Откази на молби свързани със Стандартно Бизнес спонсорство, Номинирни или Работни визи също се разглеждат от Трибунала по Миграцията.
Трибуналът за бежанците ще се занимава с вашата молба, ако сте кандидатствали за виза за протекция , която не е била отхвърлена поради личностни особености.
Ако сте кандидатствали за кой да е вид виза и молбата ви е била отхъврлена поради личностни особености и или вие или вашия спонсор сте в Австраля при получаване на отказа, тогава ще трябва да са обърнете с вашата жалба към Апелативния Административен Трибунал .

Когато получите уведомление, че ви се отказва виза, то също така бивате информирани за това , дали можете да кандидатствате за преразглеждане на решението. В зависимост от естеството на решението, всяко право което имате ще бъде свързано с един от съответните Трибунали. Преразглеждането ще касае основателността на това решение.

Най-общо казано, решение за отказ на виза взето извън Австралия когато нямо номинация или спонсорство в този подклас не подлежи на преразглеждане. В случаите с номинация или спонсорство , спонсора или номинирания в Австралия или Австралиец близък на кандидтстващия за виза може да търси права за преразглеждане.

В случай, че преразглеждането е неуспешно , но вие все още вярвате, че е неправилно, то тогава е възможно да искате то да бъде преразгледано от Федералния съд. Преразглеждането от Съда обаче не разглежда основателността на взетото решение. Това става само в случай, че Трибунала е направил грешка при прилагането на закона в процеса на вземане на решението.

В случай, че наскоро ви е отказана виза за Австралия , то тогава се се свържете с нас за съвет и съдействие.