Анулиране на визи

Как може да бъде анулирана една виза?

Ако вашата виза е анулирана от Департамента по Имиграция и Гражданство, то това действително е доста сериозна ситуация, която може да доведе до задържането ви и в крайна сметка до извеждането ви от Австралия.

Вашата виза може да бъде анулирана в случай, че:

не спазвате условията при коити сте получили визата си или обстоятелствата при които сте я получили вече са се променили. Например, такива са случаите при които упражнявате труд, а вашата виза забранява какъвто и да е вид работа или случаите на издадена съпружеска виза, при които връзката с партньор в Австралия е вече прекратена или е получена работна виза спонсорирана от юридическо лице за което вече не работите . (s.116)

не сте издържали персоналното интервю за виза или поради други причини свързани с обществените интереси, например: когато има вероятност да бъдете въвлечени в криминални деяния в Австралия или злословите срещу част от Австралийското общество, или сте заплаха за Австралийското общество или се преценява, че имате неподходящ профил.. (s. 501)
не уведомите департамента за промяната в обстоятелствата, визата ви може да бъде анулирана съгласно Акта за миграция от 1958. (s. 104)
сте получили виза, като сте използвали невярна информация или подправени документи (s.109)
имате бизнес виза, но не сте проявили значителен интерес в съотеватната сфера на дейност в Австралия или не сте успели да използвате вашите умения активно в управлението на високо ниво или не възнамерявате да демонстрирате значителен интерес в бизнеса (s.134)
не отговаряте на изискванията за посещаемост или напредък в обучението в даден курс и сте получили известие по част 20 на Акта за образователните услуги предоставяни на чуждестранни студенти 2000 (‘ESOS Act’) и не се явите пред Департамента за Имиграция и Гражданство в рамките на 28 дни от датата на получаване на известието , вашата виза автоматично се анулира в съответствие с част 137J на Акта за Миграция от 1958. (s137J)
имате престъпления извършени срещу Австралийския закон за имиграция

Как се анулира една виза?

Най-общо анулирането на една виза е процес включващ две етапа:

При първия етап Департаментът по имиграция и Гражданство издава уведомление с което оповестява своите намерения да анулира визата (NOICC). На този етап ви е позволено да отговорите и да изтъкнете причини, поради които считате, че вашата виза не трябва да бъде анулирана.

На втория етап се разглежда вашия отговор и служител от Департамента по Имиграция и Гражданство взема решение и уведомява лицето за резултата.

Какво трябва да се направи?

Ако сте били уведомен, че визата ви е анулирана, то вие трябва да действате бързо. Ако възнамерявате да напуснете Австралия, заради тази анулация, вие следва да посетите най-близкия офис на Департамента по Имиграция и Гражданство за да подадете молба за временна виза за напускане на страната (bridging visa.)

Ако желаете да обжалвате анулирането на вашата виза, то вие имате ограничено време за да обжалвате тази анулация пред Трибунала за миграциите, Трибунала за административни жалби или Федералните съдилища

Ако не обжалвате решението и останете в Австралия след 28 ден без да имате bridging visa, то тогава ще ви бъде забранено повторно влизане в Австралия за срок от 3 години.

Ако получите решение, че вашата виза е анулирана или уведомление за намерения за анулиране, то тогава незабавно се свържете с нас, тъй като всяко забавяне може да доведе до загуба на възможност да възстановите вашата виза .

Ако Департамента реши да анулира визата ви докато вие сте в Австралия, то вие имате възможност да да потърсите преразглеждане на това решение, като подадете молба за преразглеждане пред Трибунала по Миграциите (MRT) или ако визата , която е била анулирана е Виза за Протекция и не е анулрана поради нравствени причини, да подадете молба пред Трибунала за бежанците .

Трибуналът за административно обжалване (AAT) може да преразглежда откази или анулиране на визи по причини че лицето не е с добра нравственост и решения за депортиране на постоянно прибававащи при наличие на криминални подбуди.

Има много стриктни срокове в рамките на които можете да подадете молба за преразглеждане. Ако подавате молба за пререзглеждане на анулация на виза пред Трибунала по Миграциите например, то вие имате само 7 работни дни от датата на писмото с което Департамента по Миграциите и Гражданство Ви уведомяват за правото ви да подадете такава молба пред Трибунала по Миграциите.

Ако изберете да търсите преразглеждане на решението на Департамент, то можете да получите и временна виза (Bridging Visa) за да пребивавате законно в Австралия докато се разглежда вашата молба.

Получили сте писмо, с което ви уведомяват за намерения вашата виза да бъде анулирана? Моля, свържете се с нас за съвет и съдействие.