Студенти под 18 год.

Департаментът по Имиграция и Гражданство (DIAC) изисква чуждестранните студенти на възраст под 18 години, влизащи в Австралия със студентска виза да имат подходящото настаняване, със съответната подкрепа и хуманно отношение. Когато кандидатствате за студентска виза , ще ви е необходмо доказателство, че ще живеете с родител, настойник или роднина, или че вашия институт е одобрил мястото за настаняване, със сответната подкрепа и хуманно отношение.

Настойник на чуждестранен студент, който иска да пътува до Австралия, може да бъда допуснат да кандидатства за Настойчническа виза. Освен, че той трябва да отговаря на други критерии, кандидатът за Настойническа виза трябва да е родител, лице, което има законно попечителство, роднина на студента на когото ще бъде настойник, да е на поне 21 години и да е в състояние да осигури настаняване, общото благосъстояние и др.вид подкрепа на студента.

Моля, свържете се с нас , ако сте на възраст под 18 години и възнамерявате да учите в Австралия или желаете да пътувате до Австралия, като настойник на чуждестранен студент.