Настаняване

nastanjavane, TGLT.BGПомощ при избор на настаняване

Австралийските образователни институции предлагат информация и съвети на международните студенти за възможностите за настаняване и свързаните с тях разходи. Те могат да помогнат на студентите да открият подходящия тип настаняване , който да отговаря на бюджета и нуждите им. Също така могат да yредят временно настаняване при първото ви посещение в Австралия.

 

 

Настаняване в Австралия

Австралия предлага много възможности за настаняване, отговарящи на индивидуалния бюджет и предпочитания. Това включва възможността за настаняване към Университета, наемане на апартаменти и къщи- самостоятелно или съвместно или настаняване в пансион.

Настаняване към Университета

Университетите имат свои собствени жилищни колежи и общежития. Тъй като тези възможности за настаняване са изключително популярни, то ние ви препоръчваме да кандидатствате възмжоно най-рано за тях. Цената на настаняване в кампус на Университет може да варира от AUD $85–260 на седмица.

Жилищните колежи предлагат храна, почистване и широка гама от услуги, които отговарят на социалните и академични нужди на международните студенти. Като цяло този тип настаняване е по-скъпо от настаняването в общежитие поради разнообразието от удобства и услуги, които се предлагат от доставчика.

Пансиони

Много частни средни училища осигуряват на международните студенти възможност за ползване на пълен пансион, което включва всички хранения, пране и услуги по почистване. Студентите избрали този тип настаняване също могат да имат достъп до други удобства в училищата улесняващи ги в тяхната подготовка. Възможностите за настаняване включват настаняване в стаи за самостоятелно или споделено ползване с подкрепяща и грижовна семейна атмосфера. Таксата за пансионно настаняване при училищата може да варира от AUD$10,000–20,000 на година и е допълнителна към таксите за обучение.

Настаняване при семейство

Международните студенти имат възможност да усетят истинската атмосфера на австралийския начин на живот, ако изберат настаняване в дома на австралийско семейство. В зависимост от наличните възможности и индивидуалните предпочитания, има възможност за самостоятелно или споделено настаняване , като разходите могат да варират между AUD$120–$280 на седмица , включително храненията. Този тип настаняване е обикновено предпочитан от студентите , преминаващи краткосрочви курсове по англ.език или учениците от средните училища. Австралийските институции обикновено поддържат списък на доставчици на подобно настаняване при почтенни семейства

Апартаменти

Университетите могат също да предлагат независими апартаменти за наемане в близост до кампуса или в кампуса. Те са обикновено напълно самостоятелни и независими и са много популярни сред студентите. Можете да изберете да живеете в кампуса или извън него.

Частен наем

Много студенти могат да наемат апартамент или част от къща със свои колеги. Може да имате възможност да се нанесете във вече нает имот или да наемете нов такъв с свои приятели. Обикновено такива места за настаняване не са напълно завършени , така че може да има нужда да си осигурите част или цялото обзавеждане. Съща така ще трябва да подпишете договор за наем и да платите наема предварително, както и депозит, обикновено равен на размера на един месечен наем. Този депозит ще ви бъде възстановен при освобождаване на имота. Като наемател вие ще имате права , но и задължения, които ще трябва да изпълнявате. Този вид настаняване може да бъде между AUD $70–250 на седмица в зависимост от броя на наемателите .

Пансиони/къщи за гости

Пансионите и къщите за гости обикновено имат обща кухня и баня и обитателите подготвят сами храната си. Този вид настаняване струва обикновено междуn AUD $85–130 на седмица.