Strathfield college

Strathfield collegeІTGLT.BG

Federation University

Federation University

Australian Technical and Management College

Autralian Technical and Management College

Now we are approved agent for Australian Technical and Management College

Charles Darwin University

Charles Darwin University, TGLT.BG

Fontbonne University, USA

fontbonneuni, TGLT.BG

Fontbonne University - our partner in USA

Контакти:

За контакти в България
Варна, България
Телефон:+359 886 866 131
Email: info@tglt.bg

За контакти в Австралия
Unit 6, 24-26 Morwick St.,
Strathfield, NSW 2135
Sidney, Australia

Телефон: +61-412 764 660
Факс: +61-2-8079 6144
Email: enquiries@tglt.com.au

Статистика

  • User Online: 0
  • Today Visit: 529

Студенти под 18 год.

Департаментът по Имиграция и Гражданство (DIAC) изисква чуждестранните студенти на възраст под 18 години, влизащи в Австралия със студентска виза да имат подходящото настаняване, със съответната подкрепа и хуманно отношение. Когато кандидатствате за студентска виза , ще ви е необходмо доказателство, че ще живеете с родител, настойник или роднина, или че вашия институт е одобрил мястото за настаняване, със сответната подкрепа и хуманно отношение.

Настойник на чуждестранен студент, който иска да пътува до Австралия, може да бъда допуснат да кандидатства за Настойчническа виза. Освен, че той трябва да отговаря на други критерии, кандидатът за Настойническа виза трябва да е родител, лице, което има законно попечителство, роднина на студента на когото ще бъде настойник, да е на поне 21 години и да е в състояние да осигури настаняване, общото благосъстояние и др.вид подкрепа на студента.

Моля, свържете се с нас , ако сте на възраст под 18 години и възнамерявате да учите в Австралия или желаете да пътувате до Австралия, като настойник на чуждестранен студент.

Comments are closed.