Strathfield college

Strathfield collegeІTGLT.BG

Federation University

Federation University

Australian Technical and Management College

Autralian Technical and Management College

Now we are approved agent for Australian Technical and Management College

Charles Darwin University

Charles Darwin University, TGLT.BG

Fontbonne University, USA

fontbonneuni, TGLT.BG

Fontbonne University - our partner in USA

Контакти:

За контакти в България
Варна, България
Телефон:+359 886 866 131
Email: info@tglt.bg

За контакти в Австралия
Unit 6, 24-26 Morwick St.,
Strathfield, NSW 2135
Sidney, Australia

Телефон: +61-412 764 660
Факс: +61-2-8079 6144
Email: enquiries@tglt.com.au

Статистика

  • User Online: 0
  • Today Visit: 526

Откази на жалби

Какво можете да направите при отказ?

Макар да подлежат на стриктни изисквания по отношение на срока, повечето решения за отказ на виза, взети в Австралия и в чужбина подлежат на преразглеждане.

Ако сте получили отказ на Вашата молба за виза от Демпартамента по Имиграция и Гражданство и вие или вашия спонсор сте в Австралия по време на получаване на отказа, вие може да имате право на преразглеждане от съответния Трибунал. Съответният Трибунал може да разгледа валидността на взетото от Демпартамента по Имиграция и Гражданство решение.

Има три Трибунала във Австралия, които се занмиват с тези жалби :
Трибунал за бежанците (RRT)
Трибунал по Миграцията (MRT)
Административен Апелативен Трибунал (AAT)

В зависимосто от вида на визата, която е била отказана и причините за отказа, вашата молба може да бъде разгледана от един от тези три Трибунала.
Трибуналът по Миграцията ще се занимава с вашата жалба , ако сте кандидатствали за кой да е тип Виза за миграция Откази на молби свързани със Стандартно Бизнес спонсорство, Номинирни или Работни визи също се разглеждат от Трибунала по Миграцията.
Трибуналът за бежанците ще се занимава с вашата молба, ако сте кандидатствали за виза за протекция , която не е била отхвърлена поради личностни особености.
Ако сте кандидатствали за кой да е вид виза и молбата ви е била отхъврлена поради личностни особености и или вие или вашия спонсор сте в Австраля при получаване на отказа, тогава ще трябва да са обърнете с вашата жалба към Апелативния Административен Трибунал .

Когато получите уведомление, че ви се отказва виза, то също така бивате информирани за това , дали можете да кандидатствате за преразглеждане на решението. В зависимост от естеството на решението, всяко право което имате ще бъде свързано с един от съответните Трибунали. Преразглеждането ще касае основателността на това решение.

Най-общо казано, решение за отказ на виза взето извън Австралия когато нямо номинация или спонсорство в този подклас не подлежи на преразглеждане. В случаите с номинация или спонсорство , спонсора или номинирания в Австралия или Австралиец близък на кандидтстващия за виза може да търси права за преразглеждане.

В случай, че преразглеждането е неуспешно , но вие все още вярвате, че е неправилно, то тогава е възможно да искате то да бъде преразгледано от Федералния съд. Преразглеждането от Съда обаче не разглежда основателността на взетото решение. Това става само в случай, че Трибунала е направил грешка при прилагането на закона в процеса на вземане на решението.

В случай, че наскоро ви е отказана виза за Австралия , то тогава се се свържете с нас за съвет и съдействие.

Leave a Reply