Strathfield college

Strathfield collegeІTGLT.BG

Federation University

Federation University

Australian Technical and Management College

Autralian Technical and Management College

Now we are approved agent for Australian Technical and Management College

Charles Darwin University

Charles Darwin University, TGLT.BG

Fontbonne University, USA

fontbonneuni, TGLT.BG

Fontbonne University - our partner in USA

Контакти:

За контакти в България
Варна, България
Телефон:+359 886 866 131
Email: info@tglt.bg

За контакти в Австралия
Unit 6, 24-26 Morwick St.,
Strathfield, NSW 2135
Sidney, Australia

Телефон: +61-412 764 660
Факс: +61-2-8079 6144
Email: enquiries@tglt.com.au

Статистика

  • User Online: 0
  • Today Visit: 243

Специалности

Какви са възможностите ?

Австралийската образователна система следва модела на Британската система. В резултат на това много от нещата изглеждат познати, включително имената на академичните степени – Бакалавър, Магистър, Доктор, и т.н., както и времето за което те биват придобивани.

Австралийската Квалификационна Рамка – The Australian Qualifications Framework (AQF) е система осигуряваща национално признати квалификационни степени, разделени в три сектора:

  • Училища (Обществени или Частни)
  • Професионално образование и Обучение (TAFEs и други частни доставчици (RTOs-регистриррани организации за обучение),
  • Висше Образование (основно университети).

Потърсете сред учебните заведения, с които работим:

Търсене по населено място
Населено място

AQFКато чуждестранен студент ще започнете обучение в едно от нивата на Австралийската Квалификационна Рамка (AQF).

В някои случаи квалификация, която обикновено се предлага в един сектор може да бъде предлагана и от друга институция от друг сектор на обучение.

Например:

  • Училищата могат да предлагат курсове за Сертификат III
  • Университетите могат да предоставят програми за диплома,
  • Някои Професионални колежи могат също да предлагат Бакалавърски степени.

Чуждестранните студенти, които пристигат в Австралия зя дя учат могат да започнат на всяко едно ниво от системата на Австралийската Квалификационна рамка. Всичко зависи от техния избор и нужди . Миналият им академичния опит или постигнатите нива и свободното владеене на английски език може да определи нивата или секторите на образованието от които те ще трябва да стартират преди да достигнат нивото, което първоначално са искали да учат.

Има четири вида програми, които са създадени да отговорят на специфичните изисквания на чуждестранните студенти:

Всички образователни и обучаващи институции, които предлагат квалификация за чуждестранни студенти трябва да са регистрирани от Австралийското Правителство. Те биват периодично одитирани за да се провери дали работата им съответства на изискванията на ESOS Act за защита на чуждестранните студенти в Австралия.

CRICOS

Всички институции и квалификации, които се предлагат на чуждестранните студенти са вписани в Регистъра на институции и квалификации за чуждестранни студенти (CRICOS)

Можете да използвате Регистъра на Австралийското Правителство на институциите и квалификациите за чуждестранни студенти (CRICOS) Той съдържа списък с всички доставчици, предлагащи обучение за чуждестранните студенти в Австралия. Или просто можете да ни пишете за да обсъдим заедно вашите академични предпочитания и кариерни стремежи.

Comments are closed.