Strathfield college

Strathfield collegeІTGLT.BG

Federation University

Federation University

Australian Technical and Management College

Autralian Technical and Management College

Now we are approved agent for Australian Technical and Management College

Charles Darwin University

Charles Darwin University, TGLT.BG

Fontbonne University, USA

fontbonneuni, TGLT.BG

Fontbonne University - our partner in USA

Контакти:

За контакти в България
Варна, България
Телефон:+359 886 866 131
Email: info@tglt.bg

За контакти в Австралия
Unit 6, 24-26 Morwick St.,
Strathfield, NSW 2135
Sidney, Australia

Телефон: +61-412 764 660
Факс: +61-2-8079 6144
Email: enquiries@tglt.com.au

Статистика

 • User Online: 0
 • Today Visit: 243

Пет стъпки за да учите в Австралия


Sydney_Opera_House_-_Dec_2008 ИСКАТЕ ДА УЧИТЕ В АВСТРАЛИЯ?

 НЕ СМЕ ИЗНЕНАДАНИ!

 ТОВА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ДЕСТИНАЦИИ В СВЕТА И СЪВСЕМ НЕ ТРУДНО ДА  СЕ РАЗБЕРЕ ЗАЩО……….!

 

Услугите на TGLT.BG са изцяло безплатни към желащите да продължат образованието си в  Австралия !

За всички възникнали въпроси  се свържете с нас на e-mail:  info@tglt.bg

1.  Изберете специалност 

CRICOS

 Повечето университети в Австралия имат прием на студенти два пъти в годината – през юли и февруари.

От своя страна Институтите за професионална подготовка са с прием 4 до 5 пъти на година. 

Добра идея е да предвидите период от  8-12 месеца преди това  за  подготовка  за явяване  на IELTS теста, формалностите по приема на документи и кандидатстването за виза.

В Австралия съществуват 39 Университета, 2 от които са частна собственост. (Bond и Notre Dame). В допълнение трябва да се отбележе, че Carnegie Mellon има корпус в Adelaide, South Australia.  Тъй като обаче основният корпус на Университета е в Pennsylvania, USA (към момента с още няколко корпуса по цялото земно кълбо ), Carnegie Mellon не се счита за австралийски университет . University College London също предлага обучение в Южна Австралия по специалностите “Енергиен мениджмънт”и “Ресурсен мениджмънт”.

Разгледайте какви са възможностите за обучение, според целите и задачите, които сте си поставили по отношение на бъдещата ви кариера. Като чуждестранен студент вдъхновен да учи в Австралия вие можете да избирате измежду повече от 10000+ курса. Можете да посещавате Университети, TAFEs/ професионални образователни институти, училища и центрове за подготовка по англ.език. Квалификацията получена на по-ниско ниво на обучение се признава като предимство за преминаване към следващо по-високо ниво на обучение .Ето защо за студентите е лесно да преминат от едно ниво на обучение към следващо и от една институция към друга.

 2. Вземете тест по Английски език

bulgaria-exams-ielts-r2i-banner

Вземете IELTS тест – академичен модул

За да учите в учебно заведение в Австралия е необходимо да имате сертификат за взет академичен модул на IELTS или ако нямате такъв можете да се запишете в подготвителните езикови курсове организирани на место.

 

Департаментът по Имиграция и Гражданство препоръчва следните тестове при кандидатстване за студентска виза:

 1. International English Language Testing System (IELTS) Certificate
 2. Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT) Certificate
 3. TOEFL Paper-Based Test (PBT) Certificate (This test is only acceptable if taken in one of the following countries where IELTS is not available: Belarus, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Mali, Moldova, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Uganda and Uzbekistan.)
 4. Pearson Test of English (PTE) Academic Certificate
 5. Cambridge English: Advanced (CAE) Certificate
 6. Occupational English Test

Връзки/Информация по темата IELTS

3. Кандидатствайте за прием

За подготовка на документите Ви за кандидатстване е необходимо да изпратете на нашия e-mail адрес:

 • превод на дипломата Ви за завършено средно образование/или академична справка за успеха Ви в 11 клас
 • резултата от IELTS теста (поне 5,5)

След подаване на молбата за кандидатстване, институтът може да ви предложи място в курс, в случай че отговаряте на академичните изискванията за прием и изискванията за ниво на владеене на англ. език подходящ за вас. Необходимо е да знаете обаче, че предложението е валидно при определени условия и че зависи от наличието на свободни места за съответната сесия.

4. Осигурете финансиране на вашето обучение

На този етап трябва да определите бюджета на вашето обучение. Имайте в предвид, че общите разходи включват таксите за обучение и разходите за живот. .Вашите действителни разходи ще зависят от институцията и програмата по която се обучавате. Когато съставяте своя бюджет, трябава да знате, че таксите за обучение се увеличават с 6 до 10% годишно. Според това, къде ще живеете и учите, разходите ви за наем и храна могат да бъдат различни в различните части на Австралия.

Вие ще имате право на работа, но възможността ви да припечелвате ще бъде ограничена до 20 часа седмично , докато вашата виза не ви позволи да работите повече. Във всички случаи не препоръчваме на студентите да разчитат на собствени доходи за покриване на разноските си за обучение и живот в Австралия., в периода ва който са със студентска виза.

Трябва да имате в предвид, че миграционните правила в Австралия определят стойности на разходите, които перспективните чуждестранни студенти трябва да могат да поемат през време на престоя и обучението си в Австралия:

 • A$18,000 на година за основен студент ;
 • A$6,300 на година за партньора на студента ;
 • A$3,600 на година за първо дете на студента;
 • A$2,700 на година за всяко следващо дете и в случаите при които се изисква

5. Кандидатствайте за студентска визаповече по темата!

Виза за Австралия
Проверка на виза

За да кандидатствате и получите студентска виза трябва да сте записан в курс или пакет от курсове, да имате съответните познания по английски език и достатъчно финансови средства за да издържате себе си и вашето семейство. Също така ще трябва да притежавате международна студентска здравна застраховка покриваща времето на вашия престой в Австралия.